57.

Boží Velikosti,
Avatáři přicházejí,
aby velebili
Tvou Skutečnost.

Boží Dobroto,
Avatáři přicházejí,
aby projevili Tvou Božskost.