58.

Boží Velikosti,
božští Avatáři někdy
hrají své role lidským způsobem,
aby pozvedli lidstvo, a tím Tě těšili
pouze Tvým vlastním Způsobem.

Boží Dobroto,
Avatáři pláčí pro Tebe,
pláčí s Tebou a pláčí v Tobě;
usmívají se pro Tebe, usmívají se s Tebou
a usmívají se v Tobě,
pouze aby Tě těšili Tvým vlastním
Způsobem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Boží Velikost a Boží Dobrota.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2007.

Toto je 1205th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Boží Velikost a Boží Dobrota, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »