pondělí, 10. října 2005

Nyní vím, proč
mne Bůh přivedl tak blízko:
protože jsem k Jeho Nohám
položil svou růži-srdce.