čtvrtek, 12. ledna 2006

Čas nevěří na legraci.
Čas mi říká:
„Běž, běž, mé dítě!
Běž!“