neděle, 5. února 2006

Můj Pán mi říká:
„Skonči svou vnější zábavu.“
Můj Pán mi říká:
„Začni své vnitřní osvícení.“