čtvrtek, 16. února 2006

Bože, můj Pane,
zbožňuji tě, zbožňuji!
"Mé dítě, šťastně
v tobě přetrvávám, přetrvávám.
"