úterý, 21. února 2006

Když naslouchám Bohu
s pevným odhodláním,
Boží Oko a Srdce
vyřeší všechny mé problémy.