pátek, 3. března 2006

Nejchudší modlitba k Bohu:
"Bože, dej mi sílu peněz."
   
Nejbohatší modlitba císaře:
"Bože, převezmi můj život."