středa, 8. března 2006

Ó, kde je zkáza?
Má radost v oddanosti Bohu
je v plném rozkvětu.