sobota, 18. března 2006

Není co říct,
není co říct —
pro Boží Vítězství
se bezesně modlím.