pátek, 31. března 2006

Mé srdce zpívá Boží
písně Vítězství, zpívá,
když můj život lpí na Bohu,
lpí pouze na Bohu.