pátek, 7. dubna 2006

Jak meditovat,
když se Bůh rychle blíží?
Staň se srdcem oddanosti
a životem sebedávání.