pondělí, 17. dubna 2006

Má mysl je prázdnou hloupostí —
nechodí do Školy Boží Moudrosti.