čtvrtek, 20. října 2005

Bůh povzbuzuje vítěze i poraženého stejnou měrou.
Vítězi Bůh říká: „Mé dítě,
jsi pýchou svého kraje.“
Poraženému Bůh říká: „Mé dítě,
existuje příště.“