sobota, 22. dubna 2006

Bohužel, po celý čas
se mysl nechová správně.
Není žádný okamžik,
kdy se můj Pán nedívá.