pátek, 28. dubna 2006

Mysl je vždy bláznem
pochybujícím o Bohu.
Srdce je vždy studujícím
ve Škole Vize Božího Oka.