pondělí, 1. května 2006

Žádné dvě duše nejsou stejné,
přesto, žádný boj, žádné napadání.
Každá duše je novým snem
Našeho Pána Milovaného Nejvyššího.