neděle, 7. května 2006

O be not late, O be not late;
You will not be beckoned by the Golden Gate.

Ó nezpozdi se, ó nezpozdi,
Zlatá Brána tě jinak neobejme.