úterý, 9. května 2006

Jen přijď včas, jen přijď včas;
Boží Radost a Pýcha bude s tebou zas.