neděle, 25. června 2006

Neběžíme nebezpečný,
ale drahocenný závod,
abychom spatřili zlatou krásu Tváře
našeho Pána Nejvyššího.