15. července 2006

Správně, správně,
cokoli dělám je vždy správně.
Proč, proč?
Protože můj Pán je stále Světlem Soucitu.