25. července 2006

Když se nadechnu síly čistoty,
můj život se stane délkou neomezenou.