7. srpna 2006

V noci nevědomosti už dál nebudu tápat;
dnes mi můj Pán žehná nadějí duhy.
.