15. srpna 2006

Musíme cvičit svou mysl, musíme,
navždy zůstat v Boží Radosti Srdce.