27. srpna 2006

Přišel jsem na svět,
abych objal Nohy svého Pána Nejvyššího.
Každý den zvláštním způsobem
naplňuje můj cenný sen.