29. srpna 2006

Už více ne noci zmatení mé mysli;
Můj dech je pozřen Božím Světlem a Blažeností.