25. září 2006

Mé srdce, vzbuď se právě teď!
Bezpodmínečně musíš hledat osvícení.