27. září 2006

Rok v rychlém sledu následuje rok.
Běda, kde je z pout vysvobozené osvobození světa?