4 October 2006

Soucitem zaplavující pohled mého Pána
se stává kopím vyzývajícím na souboj nevědomost.