čtvrtek, 10. listopadu 2005

Můj Pane, kéž je mé srdce
plné Světla Lásky.
Kéž toužím pouze po Blaženosti Nektaru.