pondělí, 14 .listopadu 2005

Když tvé srdce lásky k Bohu
s nadšením plane,
Bůh tě vábí,
aby ses k Němu přidal v Jeho kosmické Hře.