Předmluva editora k prvnímu vydání

Tyto jedinečně okouzlující a svrchovaně moudré rýmované básně byly pravidelně psány Sri Chinmoyem v období od října 2005 do října 2007. Básně byly původně publikovány na týdenních letáčcích ilustrovaných jeho kresbami ptáčků a byly v mnoha obchodech volně k disposici zákazníkům.

Dne 31. května 2006 Sri Chinmoy řekl o této sérii: "Než vyjdou tyto básně v knižní podobě, upravím je do dokonalého rytmu. Teď jsem kladl větší zájem na rým, ale za pár měsíců, až je budeme publikovat, dám je do perfektního a bezvadného rytmu."

Sri Chinmoy nakonec neměl příležitost k přepracování těchto básní, takže jsou zde reprodukovány tak, jak byly původně vytištěny, s drobnými opravami.

Od 21. dubna do 22. června 2007 a od 25. srpna do 14. září 2007 nebyly vydány žádné básně.