sobota, 17. prosince 2005

Dokonce i Boha každý den kritizují —
jak mohu já být výjimka?
Nalézt dokonalost v Božím Stvoření
je vskutku jen zbožné přání.