středa, 21. prosince 2005

Můj Pane Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší,
říkáš mi, že mé rozkvétající srdce
je Tvým drahocenným snem.