úterý, 3. ledna 2006

Má utrpení se promění v radost,
pokud budu myslet na sebe jako na hračku
vytvořenou Bohem.