Nejvyšší oběť Gándhí Buri1

V době, kdy Britové ovládali Indii, žila jednou jedna velká vlastenka. Byla velkou obdivovatelkou významného indického vůdce Mahátmá Gándhího; jeho jméno pro ni bylo mořem inspirace. Navzdory tomu, že jí bylo 73 let, zapojovala se do mnoha vlasteneckých činností, kterými inspirovala lid Indie v naději, že Britové ze země odejdou. A protože byla obdivovatelkou Mahátmá Gándhího, lidé jí říkali Gándhí Buri. „Buri“ znamená „stará dáma“.

V roce 1942 byl Gándhí uvězněn a celá Indie se hněvala. Po celé zemi lidé pořádali procesí a vykřikovali heslo „Odejděte z Indie!“, které bylo poselstvím Mahátmá Gándhího britské vládě. Den po Gándhího uvěznění se Gándhí Buri zapojila do pochodu k policejní stanici. Lidé v procesí chtěli strhnout britskou vlajku nad policejní stanicí a na její místo vyvěsit indickou.

Policie se jim postavila do cesty a varovala demonstranty, že půjdou-li dál, budou zastřeleni.

Všichni až na Gándhí Buri se zastavili. Ta však od jednoho z mladíků v procesí popadla indickou vlajku a běžela k policejní budově. Policisté se jí nejprve smáli. „Stačí,“ volali. „Dál ne! Zmiz odsud, stará ženo. Nechceme tě zabít.“

Ale Gándhí Buri vykřikla: „Zabijte mě. Nebojím se. Chci osvobodit svou Matku Indii.“

Rozběhla se ke schodům vedoucím nahoru na policejní stanici. Než k nim stačila doběhnout, policisté ji zastřelili. V pravé ruce stále držela vlajku a zpívala heslo indického nezávislého hnutí: „Bande Mataram, Bande Mataram, Bande Mataram!“ – Matko, klaním se ti. Potom zemřela.

Tato stará žena byla tak odvážná, že za svou zemi položila život. V ten den lidé, kteří byli v tomto procesí, oddali svůj život boji za osvobození Indie.


  1. GIM 78. 21. ledna 1979

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Skvělá indická jídla: božsky lahodná a nanejvýš výživná, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 378th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Skvělá indická jídla: božsky lahodná a nanejvýš výživná, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »