Má-li každý svého vlastního Boha, jak může být jen jeden Bůh?

Sri Chinmoy: Bůh je jeden, ale zároveň je mnohým. Strom je jeden, ale má tolik větví. Když se podíváte na větev, cítíte, že je to strom. Když se podíváte na list, cítíte, že je to strom. Podobně můžeme Boha vidět různě z různých úhlů. On je však tím stejným Bohem.