Je Bůh uvnitř všeho?

Sri Chinmoy: Každý má v sobě Boha, ale ne každý je schopen Jej ve svém nitru vidět. Člověk může vidět Boha, jen pokud pro Něj pláče. Ti, kteří pláčou pro Boha a modlí se k Bohu, mohou Boha realizovat. Každý má hlad, ale ten, kdo má peníze, aby si koupil jídlo, může jíst. Ten, kdo peníze nemá, jíst nemůže. Podobně má každý uvnitř sebe Boha, ale jen ten, kdo má vnitřní pláč, může Boha vidět.