Je přítomnost Nejvyššího v našich myslích a tělech to samé co duše?

Sri Chinmoy: Přítomnost Nejvyššího je všude v těle, vitálnu a v mysli. Ale je to duše, která si je stále vědoma přítomnosti Nejvyššího. Občas jsme si vědomi Boží přítomnosti v srdci, ale v mysli je to velmi zřídka, a pokud se tak stane, pochybujeme o tom. Když získáme od Boha nějakou vnitřní sílu, ve vitálnu se ji pokoušíme použít špatným způsobem. Zkoušíme zničit svět agresivním způsobem. Ve fyzickém jsme tak otupělí a neteční, že přítomnost Nejvyššího necítíme. Když ale jdeme hluboko dovnitř, vidíme, že Jeho přítomnost je ve fyzickém, vitálnu i mysli neustále. Boží přítomnost prostupuje celou naší existencí, ale některá naše část je více osvícena než ostatní, a tou částí je naše duše. Duše, tím že je plně osvícena a je v neustálém kontaktu s Nejvyšším, cítí přítomnost Nejvyššího neustále. Když uděláme v duchovním životě znatelný pokrok, bude naše srdce, stejně jako duše, stále vědomě vnímat přítomnost Nejvyššího. Potom postupně sestoupí toto uvědomění do mysli, vitálna a těla.