Jak poznám, že mě Bůh miluje?

Sri Chinmoy: Nejvyšší vám, jako lidské bytosti, dal schopnost a možnost realizovat Boha, skutečného Boha. Kdyby nebyl laskavý, proč by vám dával tento lidský život? Dal vám tento život, dal vám aspiraci, dal vám příležitost a dal vám schopnost realizovat Jeho nejvyšší Výšku. Dal by vám to všechno, kdyby vás nemiloval? Nejvyšší vás miluje, skutečně vás miluje, proto vám dal aspiraci hledat Jeho Lásku.