Ve vašem každodenním životě

Kde je váš chrám?
Není ve vašem každodenním životě?

Kde je váš oltář?
Není ve vašem každodenním životě?

Kde je vaše povinnost?
Není ve vašem každodenním životě?

Kde je váš Bůh?
Není ve vašem každodenním životě?

Kdo je Bůh?
Ten, kdo zpívá píseň
sebepřekonání
v každé tiché chvilce.