Když mám problémy, nezdá se mi, že bych je skutečně řešil. Dokonce ani moji přátelé a rodiče vždy nevědí, co je nejlepší.

Sri Chinmoy: Existuje někdo, kdo ví, co je pro vás nejlepší, a tím je Nejvyšší. Nejvyšší není mentální halucinací. Budete schopni Ho vidět, budete schopni Ho slyšet, budete schopni s Ním večeřet. Není jen vaším Otcem, je také vaším věčným Kamarádem. Musíte Mu předat svou odpovědnost sami za sebe. Pokud cítíte, že vás rodiče nebo přátelé ovlivňují špatným způsobem, první věcí je nabídnout je také k Nohám Nejvyššího. Pokaždé, když máte nějaký problém, namísto abyste se ho snažili řešit sami svou omezenou schopností nebo moudrostí, nabídněte ho prosím Nejvyššímu.

Jeho Oči vidí lépe než naše. Jeho Uši slyší rychleji než lidské uši. Mluvíme k lidským bytostem, které nemají čas nás poslouchat; mají na práci tolik věcí ve vnějším světě. Velmi často ale zapomínáme, že je zde někdo jiný, kdo je vždy dychtivý nás poslouchat. Nejvyšší je vždy dychtivý nás poslouchat, ale my k Němu nemluvíme.

Někdy mluvíme s naší vlastní myslí, s naším nespokojeným vitálnem, ale velmi zřídka se snažíme mluvit s naší vnitřní bytostí. Pokud objevíme tajemství, jak promlouvat k naší vnitřní bytosti, vyřešíme všechny své problémy a objevíme skutečný význam naší lidské existence. Tato lidská existence je zlatou příležitostí, kterou nám Nejvyšší poskytl. Říkáme, že nemáme příležitost, ale je to naprostá lež. Nejvyšší nám dal příležitost, ale my tuto příležitost nevyužíváme.