Narodil se Bůh?

Sri Chinmoy: Ano, Bůh se narodil a rodí se. Bůh se v tobě rodí v každém okamžiku — v tom, co říkáš, v tom, co děláš, a v tom, čím se stáváš. Bůh do tebe neustále vstupuje v nové podobě. S každou novou myšlenkou, s každým novým nápadem můžeš cítit, že nový Bůh zasvitl, nový Bůh se zrodil. A co dělá? Vede tě od menšího poznání k většímu poznání. Možná, že právě teď znáš jen jména svých rodičů, svých prarodičů a pár kamarádů. To je tvoje nižší poznání. Ale zítra a po pár dnech uvidíš, že znáš více jmen, více lidí, více zemí. S každým okamžikem a s každou novou myšlenkou budeš cítit, že ti Bůh v nové podobě dává více poznání, více moudrosti.

Chci ti říct, že při tvém narození se uvnitř tebe narodil Bůh. Nyní se v tobě Bůh rodí v každém okamžiku a činí tě lepším, krásnějším, moudřejším a více naplňujícím. Kdo je Bůh? Bůh jsi ty sám uvnitř sebe. Tvoje nejlepší kvality jsou kvality od Boha. Bůh přichází, postaví se před tebe a dívá se, co děláš — jestli se hádáš nebo nehádáš se svým bratrem, zda posloucháš nebo neposloucháš svou maminku. Když se nehádáš se svým bratrem, ucítíš, že z tebe má Bůh obrovskou radost. Když posloucháš svou maminku, znovu ucítíš, že z tebe má Bůh obrovskou radost. Každý den máš stovky příležitostí buď Boha těšit, nebo netěšit. Vím, že maminku opravdu posloucháš a že z tebe má Bůh radost. A jsem na tebe a tvého bratra velmi pyšný, že se nikdy nebijete. Viděl jsem vás už mnohokrát a nikdy jsem vás neviděl se hádat a bít se. Stejným způsobem je na vás pyšný i Bůh. Každý den časně ráno medituji a koncentruji se na vás a vidím, že Bůh je s vámi velmi spokojen. Když na vás myslím, když se na vás koncentruji, je tam jen samá radost a samá blaženost. A tak když já jsem s vámi spokojen, velmi spokojen, můžete si být jistí, že je s vámi velmi spokojen i Bůh. Kdyby Bůh nebyl spokojen, nebyl bych spokojen ani já. A protože je Bůh s vámi velmi spokojen, projevuji vám veškerou svou lásku, veškerou svou pozornost a veškerý svůj zájem.