Jak definujete Boha?

Sri Chinmoy: Každý si musí definovat Boha svým vlastním způsobem. Bůh překračuje a přesahuje všechny popisy. Přišli jsme z říše zvířat a od chvíle, kdy máme vyvinutou mysl, ji musíme používat. Používáme ji, ale velmi často špatným způsobem. Každý z nás je dostatečně způsobilý k tomu, aby vyjádřil a definoval Boha podle svého vlastního uvědomění a vnitřního světla. Můžete říci, že Bůh je nekonečné rozpětí vědomí. Ten, kdo sedí vedle vás, možná řekne: „Ne, Bůh je nekonečné světlo,“ a třetí člověk může říci: „Bůh je veškerou silou.“ Čtvrtý člověk může říci: „Bůh je osobní, je jako lidská bytost: má dvě ruce, dvě oči, nos a tak dál.“ Také má pravdu. Každý musí cítit nebo si uvědomit Boha podle svých vlastních schopností. Každý člověk bude Boha definovat svým vlastním způsobem.

Má definice je tato: Bůh je člověk, který musí být teprve plně projeven, a člověk je Bůh, který musí být teprve plně uskutečněn. My všichni jsme lidskými bytostmi, avšak zároveň jsme Bohem.