Co můžeme dělat pro Všemohoucího Boha?

Sri Chinmoy: Co můžeme dělat pro Všemohoucího Boha? Můžeme Mu nabídnout všechno své vnější i vnitřní bohatství. Když Mu nabídneme své vnější i vnitřní bohatství, uvidíme, že nám okamžitě nabídne v nekonečné míře své Bohatství. Nabídneme-li Bohu časně ráno jen jednu božskou myšlenku, jednu čistou myšlenku, okamžitě nám dá tisíce božských myšlenek, abychom je denně používali.

Je to naše vnitřní bohatství, které nabízíme. Jak ale můžeme nabídnout své vnější bohatství? Když děláme dokonce i tu nejmenší práci, bezvýznamnou činnost, jako například ořezávání tužky, měli bychom cítit, že schopnost držet a ořezávat tužku přišla přímo od Boha. Když zasvětíme všechny své vnější aktivity Bohu, potom všechny schopnosti, které nám Bůh dal, Mu přímo vracíme. Když děláme tyto nevýznamné činnosti, okamžitě vidíme, že nám dá Bůh nekonečně více síly, když vstoupíme do obtížnějších, důležitějších a účelnějších aktivit.