Mé otázky

Má chytrá mysl se ptá
na nezodpovězenou otázku:
Proč miluji Boha?

Mé upřímné srdce se ptá
na nezodpověditelnou otázku:
Proč mě Bůh miluje?

Můj život touhy se ptá
na nezodpovězenou otázku:
Proč potřebuji Boha?

Můj život aspirace se ptá
na nezodpověditelnou otázku:
Proč mě Bůh potřebuje?