Věříte vy osobně, že je Bůh jedna entita, nebo že jste možná Bůh vy, já a každý; že jsme všichni skutečně Bůh?

Sri Chinmoy: Má filosofie je tato: Bůh je člověk, který musí být teprve projeven, a člověk je Bůh, který musí být teprve uskutečněn. Člověk je Bůh, ale musí si ještě uvědomit transcendentální Pravdu. Bůh je člověk, ale musí teprve plně projevit Sám Sebe; Bůh je člověk, který musí být na zemi teprve zcela a úplně projeven.

Na druhou stranu může být Bůh čímkoliv na kterémkoliv místě. Bůh není nezbytně nějaký obraz uctívaného svatého člověka nebo nějaká síla v nebi. Bůh je také ve hmyzu, v oblacích, ve stromě, v energii. Já jsem Bůh, vy jste Bůh, my všichni jsme Bůh. Bůh je vševědoucí, všemohoucí a všudypřítomný, ale Bůh musí být projeven a naplněn tady na zemi. Proto jsme tady. Naším cílem je, abychom nakonec naplnili a projevili Boha.