Někdy cítím obrovskou úzkost a prosím Boha o pomoc. Proč potom cítím obrovský mír a bezpečí?

Sri Chinmoy: Musíš vědět, že je to proto, že Bůh odpověděl na modlitbu. Když byl tvůj syn malý, měl často hlad. Jestliže potřeboval mléko nebo něco jiného, běžela jsi k němu. Když jsi ho nakrmila, naplnila jsi jeho touhu a jeho žízeň byla uhašena. Dostal všechno, co potřeboval. Byl hladový na fyzické úrovni. Když tě něco bolí nebo trpíš, také něco potřebuješ: Boží Útěchu. Lék na utrpení je útěcha ve formě Světla, Míru a Blaženosti. Když trpím a někdo přijde a utěší mě, znamená to, že mi přinesl Mír a Světlo. Když něco tvůj syn potřeboval, přišla jsi za ním, protože jsi měla schopnost jej potěšit, uspokojit a naplnit jej. Jelikož má Bůh nekonečně větší schopnosti než ty, prosíš Ho, protože víš, že jedině On může naplnit tvou touhu. Jako ty odpovídáš na modlitbu nebo pláč svého dítěte, tak Bůh odpovídá na tvůj pláč. Bůh přichází. On Sám odpovídá na tvůj pláč.