Jaký je vztah mezi Bohem a naším vnímáním času?

Sri Chinmoy: Vize Boha není něco, co se má naplnit v budoucnosti. Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Vnímání a projevení Boha probíhají současně.

Člověk, jenž je nástrojem Boha, plánuje, a později vidí jak se projeví jeho plány v čase. Avšak Hra Boha se více podobá dětské hře — tím, že je spontánní a bez motivu a nehledá budoucí výsledek. Bůh je božské Dítě, ale Jeho Hra, na rozdíl od hry lidského dítěte, je zodpovědná, vědomá a božská.

Pro člověka je dobré mít plán. Bůh projevuje Sám Sebe prostřednictvím člověka. Jak se nevědomost rozplývá ve Světle, naše konečné vědomí postupně odhaluje Pravdu. Ve světě Boha ale existuje Pravda a Odhalení společně, a tak dochází k vnímání a projevení současně. Člověk musí vizi budoucnosti naplnit pomocí plánů, aby Bůh mohl prostřednictvím člověka odhalit to, co v Něm vždy přebývalo.