Ježíš byl Syn Boha, ale Bůh samotný na zem nepřišel, je to tak?

Sri Chinmoy: Bůh přišel, Bůh přichází, Bůh je již tady. Váš koncept Boha je, že je to někdo neomezený. Ano, je, ale je také hluboko uvnitř vás. Půjdete-li hluboko dovnitř, uvidíte, že uvnitř vašeho těla je Bůh. Půjdete-li ještě hlouběji, uvidíte, že vaše vnější tělo je také Bůh. Musíte se dívat jinýma očima, ne těmato fyzickýma očima. Uvidíte-li Boha svýma fyzickýma očima, Boha popřete. Řeknete: „Co? Bůh vypadá takto? To nemůže být Bůh.“ Jestliže by se přímo před vás postavil Kristus, většina z vás by řekla: „Ne, jak toto může být Syn Boha?“ Vidíte-li někoho ve fyzické podobě, devadesát devět lidí ze sta tomu nebude věřit, protože základní přirozeností lidské mysli je podezřívat. Když ale se svou aspirací, s vnitřní touhou naší duše, dosáhneme Pravdu, uvidíme, že Bůh je všude. Bůh je uvnitř vás, Bůh je uvnitř této stěny, Bůh je tady v této místnosti.